Dell Inspiron 5000 vs Dell Inspiron

vs
Dell Inspiron 5000 Dell Inspiron
15.6
Display
15.6
1366
Resolution X
1366
768
Resolution Y
768
8
RAM
8
256
Storage
256
256
Storage Solid State
256
No
Touchscreen
No
No
Discrete GPU
No
No
Detachable Keyboard
No
5.2
Weight
4.85
about