Apple MacBook Air 2020 vs Apple MacBook Air 2022

vs
Apple MacBook Air 2020 Apple MacBook Air 2022
13.3
Display Size
13.6
2560
Resolution X
2560
1600
Resolution Y
1664
8
RAM
8
256
Storage
256
256
Storage Solid State
256
No
Touchscreen
No
No
Discrete GPU
No
No
Detachable Keyboard
No
2.8
Weight
2.7
about