Apple MacBook Pro 2020 vs Apple MacBook Pro 2021

vs
Apple MacBook Pro 2020 Apple MacBook Pro 2021
13.3
Display Size
16
2560
Resolution X
3456
1600
Resolution Y
2234
16
RAM
16
1000
Storage
1000
1000
Storage Solid State
1000
No
Touchscreen
No
No
Discrete GPU
No
No
Detachable Keyboard
No
3.1
Weight
4.7
about