Apple MacBook Pro 2020 vs Apple MacBook Pro 2021

vs
Apple MacBook Pro 2020 Apple MacBook Pro 2021
13.3
Display Size
14.2
2560
Resolution X
3024
1600
Resolution Y
1964
16
RAM
16
1000
Storage
1000
1000
Storage Solid State
1000
No
Touchscreen
No
No
Discrete GPU
No
No
Detachable Keyboard
No
3.1
Weight
3.5
about