Apple MacBook Air 2014 vs Apple MacBook Air 2013

vs
Apple MacBook Air 2014 Apple MacBook Air 2013
13.3
Display
13.3
1440
Resolution X
1440
900
Resolution Y
900
4
RAM
4
128
Storage
128
128
Storage Solid State
128
No
Touchscreen
No
No
Discrete GPU
No
No
Detachable Keyboard
No
2.94
Weight
2.96
about