Apple MacBook Air 2014 vs Apple MacBook Air 2013

vs
Apple MacBook Air 2014 Apple MacBook Air 2013
11.6
Display
11.6
1366
Resolution X
1366
768
Resolution Y
768
4
RAM
4
128
Storage
128
128
Storage Solid State
128
No
Touchscreen
No
No
Discrete GPU
No
No
Detachable Keyboard
No
2.38
Weight
2.5
about