Apple MacBook Air 2014 vs Apple MacBook Air 2015

vs
Apple MacBook Air 2014 Apple MacBook Air 2015
11.6
Display
13.3
1366
Resolution X
1440
768
Resolution Y
900
4
RAM
4
128
Storage
128
128
Storage Solid State
128
No
Touchscreen
No
No
Discrete GPU
No
No
Detachable Keyboard
No
2.38
Weight
2.96
about